• slide1-bg

 • slide2-bg

 • slide3-bg
 • Oferujemy bogaty wachlarz tematów szkoleniowych z zakresu kwalifikacji menedżerskich i umiejętności osobistych.
  Dowiedz się więcej

 • Wspieramy rozwój Klientów indywidualnych, biznesowych oraz instytucji publicznych. Priorytetem są potrzeby rozwojowe Klienta.
  Dowiedz się więcej

 • Doświadczenie i kompetencje naszych trenerów pozwalają na elastyczność w działaniach oraz osiąganie maksymalnej efektywności.
  Dowiedz się więcej

Jak możemy Ci pomóc

 • Oferujemy rozwiązania szyte na miarę. Programy szkoleniowe przygotowujemy pod indywidualne potrzeby klienta.

  Prowadzimy szkolenia metodami aktywnymi z elementami mini wykładów i warsztatów, z których większość to gry problemowe, symulacje, dyskusje i analizy konkretnych przypadków.

  Oferujemy bogaty wachlarz tematów szkoleniowych. Potrafimy stosować je adekwatnie do specyfiki organizacji. Z powodzeniem łączymy różnego rodzaju rozwiązania w celu zapewnienia maksymalnej efektywności.

  Oferta szkoleniowa
 • Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

  Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi.

  Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Jako jedni z pierwszych w Polsce zdobyliśmy certyfikat uprawniający do korzystania z innowacyjnego narzędzia do badania potencjału zawodowego. Narzędzie DISC otrzymało akredytację International Coach Federation!

  Coaching
 • Wsparcie w obszarach zawodowych w formie konsultacji indywidualnych.

  Pomaga w budowaniu strategii rozwoju oraz pokonywaniu trudności.

  Tworzymy unikatowe rozwiązania adekwatne dla danej grupy, jednostki czy firmy. Zawsze dostosowane do Klienta, zawsze z perspektywą rozwoju organizacji lub wzrostu efektywności.

  Doradztwo

Opinie naszych klientów

 • „Współpracujemy przy realizacji projektu szkoleniowego „Akademia Lidera 2014/2015 (…) Informacja zwrotna po pierwszym warsztacie jest celująca, a uczestnicy chwalą sobie przede wszystkim trenera prowadzącego, sposób powadzenia zajęć oraz niebywałą atmosferę, jaka została wprowadzona podczas pracy. Na szczególną uwagę zasługuje również rzetelny i wyczerpujący sposób przygotowania Akademii oraz duże zaangażowanie w stworzenie programu idealnego dla liderów Euronet Polska sp. z o.o., w tym szczegółowych badań potrzeb uczestników oraz pracodawcy, dostosowanie celów programu do indywidualnych celów uczestników oraz celów organizacji…”

  Euronet Polska
  grudzień 2014

 • „Przede wszystkim znakomicie budowane relacje z grupą szkoleniową, naturalny ton i język wypowiedzi korespondujący z możliwościami i nastawieniem zespołu. Tym, co zasługuje na szczególną uwagę i uznanie jest wiedza merytoryczna dot. zagadnienia "radzenia sobie" ze stresem i sposób, w jaki jest przekazywana uczestnikom. Ten model prowadzenia warsztatu rekomenduję myślącym zespołom, które są gotowe do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za sposób, w jaki funkcjonują oraz dla tych uczestników, którzy nie oczekują od warsztatu gotowych i prostych, (czyli niewymagających od nich żadnej pracy własnej) metod…”

  Leroy Merlin
  czerwiec 2014

 • „… sposób prowadzenia zajęć oraz treść poruszanych zagadnień w pełni zostały dostosowane do naszych potrzeb. Trener w interesujący sposób przedstawiła zagadnienia związane z tematami szkoleń. Potrafiła bardzo elastycznie nawiązać do sytuacji mających miejsce w naszej firmie, podać szereg wskazówek i uwag, co było bardzo wartościowe …”

  Castorama
  październik 2016

 • „Głównym celem projektu było doskonalenie kompetencji pracowników firmy MEPP z zakresu: diagnozy kultury organizacyjnej, rekrutacji i selekcji kadr, zarządzania, współpracy wewnętrznej, sprzedaży i obsługi klienta (…) Doceniamy bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz umiejętności diagnozy i analizy sytuacji w naszej firmie…”

  MEPP European Freight Solutions sp. z o.o.
  czerwiec 2012

 • „Zajęcia (cykl szkoleń dla kadry zarządzającej) stały na wysokim poziomie, cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały bardzo pozytywnie ocenione prze uczestników szkoleń. Zajęcia zostały przeprowadzone w interesującej formie i z dużym zaangażowaniem. Trener jest osobą kompetentną i komunikatywną, z łatwością nawiązała kontakt z uczestnikami szkoleń i w zrozumiały sposób przekazała posiadaną dużą wiedzę z zakresu tematu szkoleń…”

  Prokurator Okręgowy w Gliwicach
  lipiec 2014

 • "Merytoryka i sposób przeprowadzenia szkolenia były zgodne z naszymi potrzebami i oczekiwaniami. Trener nawiązał bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia, pokazał wiedzę w sposób rzetelny i jasny. Uczestnicy szkolenia ocenili szkolenie za wysoce wartościowe, a sposób przekazania wiedzy merytorycznej za efektywny i interesujący."

  JLL
  październik 2014

 • "… cykl szkoleń zrealizowany został przez grupę trenerów PDK. Uczestnicy zajęć podkreślali zaangażowanie, profesjonalizm, pomysłowość, dopasowanie do specyfiki firmy oraz merytoryczne przygotowanie trenerów."

  Labsoft
  sierpień 2016

 • "… cykl coachingowy został przeprowadzony w sposób wysoce profesjonalny. Podczas każdej sesji na bieżąco dokonywana była analiza zrealizowanych celów oraz tworzona lista nowych wyzwań. Coach wykazał się dużą wiedzą z dziedziny zarządzania, co bardzo pomogło w realizacji sesji."

  Brita Polska
  wrzesień 2016

 • "… pozytywna energia bijąca od trenera, ciekawe zadania i wesoła atmosfera sprawiły że każdy dzień szkolenia kończył się niecierpliwym czekaniem na emocje i wyzwania dnia kolejnego. Trening prawił, że lepiej poznaliśmy siebie, odkryliśmy swoje mocne i słabe strony, zyskaliśmy więcej pewności siebie, wyznaczyliśmy sobie cele zawodowe i zyskaliśmy przekonanie że nie ma rzeczy niemożliwych."

  GPEC
  czerwiec 2016

Tak jak i Ty nie lubimy spamu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili.

Kontakt

PDK Biuro
Aleja Wilanowska 105/48
02-765 Warszawa
+48 608 321 928
info@pdk.edu.pl