• slide1-bg

 • slide2-bg

 • slide3-bg
 • Oferujemy bogaty wachlarz tematów szkoleniowych z zakresu kwalifikacji menedżerskich i umiejętności osobistych.
  Dowiedz się więcej

 • Wspieramy rozwój Klientów indywidualnych, biznesowych oraz instytucji publicznych. Priorytetem są potrzeby rozwojowe Klienta.
  Dowiedz się więcej

 • Doświadczenie i kompetencje naszych trenerów pozwalają na elastyczność w działaniach oraz osiąganie maksymalnej efektywności.
  Dowiedz się więcej

Jak możemy Ci pomóc

 • Oferujemy rozwiązania szyte na miarę. Programy szkoleniowe przygotowujemy pod indywidualne potrzeby klienta.

  Prowadzimy szkolenia metodami aktywnymi z elementami mini wykładów i warsztatów, z których większość to gry problemowe, symulacje, dyskusje i analizy konkretnych przypadków.

  Oferujemy bogaty wachlarz tematów szkoleniowych. Potrafimy stosować je adekwatnie do specyfiki organizacji. Z powodzeniem łączymy różnego rodzaju rozwiązania w celu zapewnienia maksymalnej efektywności.

  Oferta szkoleniowa
 • Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

  Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi.

  Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Jako jedni z pierwszych w Polsce zdobyliśmy certyfikat uprawniający do korzystania z innowacyjnego narzędzia do badania potencjału zawodowego. Narzędzie DISC otrzymało akredytację International Coach Federation!

  Coaching
 • Wsparcie w obszarach zawodowych w formie konsultacji indywidualnych.

  Pomaga w budowaniu strategii rozwoju oraz pokonywaniu trudności.

  Tworzymy unikatowe rozwiązania adekwatne dla danej grupy, jednostki czy firmy. Zawsze dostosowane do Klienta, zawsze z perspektywą rozwoju organizacji lub wzrostu efektywności.

  Doradztwo

Co Nas wyróżnia?

Zespół

Najistotniejszy element naszej organizacji to ludzie. Tworzymy zgrany i energiczny zespół ekspertów, trenerów, doradców i coachów. Reprezentujemy wysoki poziom wiedzy merytorycznej, bogate doświadczenie zawodowe i doskonałe umiejętności trenerskie. Nasz zespół tworzą licencjonowani trenerzy i superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Eksperci PDK kształtują standardy rynku szkoleniowego poprzez rozwój renomowanych szkół trenerskich.

Standardy szkoleniowe

Tworzymy unikatowe rozwiązania adekwatne dla danej grupy, jednostki czy firmy. Zawsze dostosowane do Klienta, zawsze z perspektywą rozwoju organizacji lub wzrostu efektywności. W procesie kształcenia szczególnie dbamy, aby wiedza podana była w sposób zarówno aktywny jak i atrakcyjny, zwiększając efektywność jej przyswojenia. Priorytetem naszych działań są potrzeby rozwojowe Klienta. Nasze rozwiązania mają na celu przede wszystkim wzrost efektywności organizacji.

Wartości

W naszym zespole wyznajemy podobne wartości. Dbamy o wysokie standardy etyczne i zwracamy szczególną uwagę na podmiotowość człowieka w edukacji. Nasz zespół charakteryzują takie cechy jak profesjonalizm, kreatywność, etyka, lecz również entuzjazm i poczucie humoru. Reprezentujemy to, czego uczymy.

Doświadczenie

Jako zespół przeprowadziliśmy dziesiątki tysięcy godzin szkoleniowych, doradztwa oraz coaching’ów. Jesteśmy dumni z prowadzenia szkoleń dla reprezentantów największych firm i organizacji w Polsce. 95% Klientów powraca do nas. W elastyczny sposób dostosowujemy programy i rozwiązania do potrzeb firm prywatnych, instytucji państwowych, a także klientów indywidualnych.

Dowiedz się więcej o nas

Opinie naszych klientów

 • „Współpracujemy przy realizacji projektu szkoleniowego „Akademia Lidera 2014/2015 (…) Informacja zwrotna po pierwszym warsztacie jest celująca, a uczestnicy chwalą sobie przede wszystkim trenera prowadzącego, sposób powadzenia zajęć oraz niebywałą atmosferę, jaka została wprowadzona podczas pracy. Na szczególną uwagę zasługuje również rzetelny i wyczerpujący sposób przygotowania Akademii oraz duże zaangażowanie w stworzenie programu idealnego dla liderów Euronet Polska sp. z o.o., w tym szczegółowych badań potrzeb uczestników oraz pracodawcy, dostosowanie celów programu do indywidualnych celów uczestników oraz celów organizacji…”

  Euronet Polska
  grudzień 2014

 • „Przede wszystkim znakomicie budowane relacje z grupą szkoleniową, naturalny ton i język wypowiedzi korespondujący z możliwościami i nastawieniem zespołu. Tym, co zasługuje na szczególną uwagę i uznanie jest wiedza merytoryczna dot. zagadnienia "radzenia sobie" ze stresem i sposób, w jaki jest przekazywana uczestnikom. Ten model prowadzenia warsztatu rekomenduję myślącym zespołom, które są gotowe do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za sposób, w jaki funkcjonują oraz dla tych uczestników, którzy nie oczekują od warsztatu gotowych i prostych, (czyli niewymagających od nich żadnej pracy własnej) metod…”

  Leroy Merlin
  czerwiec 2014

 • „… sposób prowadzenia zajęć oraz treść poruszanych zagadnień w pełni zostały dostosowane do naszych potrzeb. Trener w interesujący sposób przedstawiła zagadnienia związane z tematami szkoleń. Potrafiła bardzo elastycznie nawiązać do sytuacji mających miejsce w naszej firmie, podać szereg wskazówek i uwag, co było bardzo wartościowe …”

  Castorama
  październik 2016

 • „Głównym celem projektu było doskonalenie kompetencji pracowników firmy MEPP z zakresu: diagnozy kultury organizacyjnej, rekrutacji i selekcji kadr, zarządzania, współpracy wewnętrznej, sprzedaży i obsługi klienta (…) Doceniamy bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz umiejętności diagnozy i analizy sytuacji w naszej firmie…”

  MEPP European Freight Solutions sp. z o.o.
  czerwiec 2012

 • „Zajęcia (cykl szkoleń dla kadry zarządzającej) stały na wysokim poziomie, cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały bardzo pozytywnie ocenione prze uczestników szkoleń. Zajęcia zostały przeprowadzone w interesującej formie i z dużym zaangażowaniem. Trener jest osobą kompetentną i komunikatywną, z łatwością nawiązała kontakt z uczestnikami szkoleń i w zrozumiały sposób przekazała posiadaną dużą wiedzę z zakresu tematu szkoleń…”

  Prokurator Okręgowy w Gliwicach
  lipiec 2014

 • "Merytoryka i sposób przeprowadzenia szkolenia były zgodne z naszymi potrzebami i oczekiwaniami. Trener nawiązał bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia, pokazał wiedzę w sposób rzetelny i jasny. Uczestnicy szkolenia ocenili szkolenie za wysoce wartościowe, a sposób przekazania wiedzy merytorycznej za efektywny i interesujący."

  JLL
  październik 2014

 • "… cykl szkoleń zrealizowany został przez grupę trenerów PDK. Uczestnicy zajęć podkreślali zaangażowanie, profesjonalizm, pomysłowość, dopasowanie do specyfiki firmy oraz merytoryczne przygotowanie trenerów."

  Labsoft
  sierpień 2016

 • "… cykl coachingowy został przeprowadzony w sposób wysoce profesjonalny. Podczas każdej sesji na bieżąco dokonywana była analiza zrealizowanych celów oraz tworzona lista nowych wyzwań. Coach wykazał się dużą wiedzą z dziedziny zarządzania, co bardzo pomogło w realizacji sesji."

  Brita Polska
  wrzesień 2016

 • "… pozytywna energia bijąca od trenera, ciekawe zadania i wesoła atmosfera sprawiły że każdy dzień szkolenia kończył się niecierpliwym czekaniem na emocje i wyzwania dnia kolejnego. Trening prawił, że lepiej poznaliśmy siebie, odkryliśmy swoje mocne i słabe strony, zyskaliśmy więcej pewności siebie, wyznaczyliśmy sobie cele zawodowe i zyskaliśmy przekonanie że nie ma rzeczy niemożliwych."

  GPEC
  czerwiec 2016

Tak jak i Ty nie lubimy spamu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili.

Kontakt

PDK Biuro
Aleja Wilanowska 105/48
02-765 Warszawa
+48 608 321 928
info@pdk.edu.pl