Author Archive

Jesteśmy świeżo po realizacji kolejnego projektu integrującego zespoły sprzedażowe. Warsztat zawierał precyzyjnie dobrane gry szkoleniowe. Oprócz wsparcia w osiągnięciu celu szkoleniowego, gry stanowiły atrakcyjną formę realizacji zajęć. Zadbaliśmy również o kameralne otoczenie aby w pięknym otoczeniu uczestnicy mogli skupić się na zadaniach.

Czytaj więcej

Projekt działań szkoleniowo – rozwojowych: Zwiększanie efektywności zespołu na bazie innowacyjnego narzędzia D3/6D.

Cele warsztatu:

 1. Integracja zespołu – poznanie się członków zespołu na bazie mocnych stron.
 2. Poznanie czterowymiarowego narzędzia:
  • style komunikacji i współpracy DISC,
  • preferowane zadania w pracy,
  • wartości, na podstawie, których podejmujemy decyzje,
  • dążenia w miejscu pracy.
 3. Budowanie siły zespołu w oparciu o potencjał wynikający z wyników indywidualnych, jak i zasobów zespołu.
 4. Opracowanie mapy zespołu po potencjale zawodowym – kto i do jakich zadań ma największe predyspozycje.
 5. Zwiększenie efektywności zespołu.

Przykładowy zakres projektu – 5 etapów


 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

Krok 1: Przeprowadzenie badania on-line metodą D3/6D

Krok 2: Warsztaty szyte na miarę pt. „Siła zespołu na bazie narzędzia D3 i 6D” na bazie wyników badania on-line.

Przykładowy program warsztatów ( 2 dni ):

Moduł 1 – Style komunikacji DISC i ich wpływ na komunikację i współpracę w zespole:

 • Przedstawienie agendy, ustalenie zasad współpracy, omówienie celów warsztatów.
 • Ćwiczenie otwierająco – integrujące.
 • poznanie typologii DISC,
 • poznanie 4 stylów komunikacji i funkcjonowania oparciu o model,
 • poznanie stylów komunikacji i zachowań w sytuacji publicznej, w stresie i w codziennych sytuacjach, czyli co się dzieje z nami w sytuacji stresu, jak to wpływa na komunikację i współpracę?
 • quizz – z jakim stylem masz do czynienia? Ćwiczenie praktyczne
 • jak każdy typ preferuje podejmowanie decyzji? Czym się kieruje?
 • Jak się widzisz? Jak Cię widzą inni? – ćwiczenie mające na celu sprawdzenie w praktyce czy uczestnicy zrozumieli charakterystykę stylów DISC
 • Zapoznanie z indywidualnymi raportami uczestników- dyskusja, co mnie zaskoczyło? Czy zdawałam/-em sobie sprawę, jak reaguję w stresie?
 • jaki mam styl? – co pomaga? co utrudnia?
 • poznanie mocnych stron w komunikacji, obsłudze klienta i wsparciu sprzedaży,
 • poznanie obszarów do rozwoju i ewentualnych trudności w zakresie komunikacji , obsługi klienta, wsparcia sprzedaży
 • symulacje i ćwiczenia w jaki sposób porozumiewać się z każdym z 4 typów, zwłaszcza jak prowadzić rozmowy z osobami mającymi przeciwległy styl

Moduł 2 – Preferowany typ zadań pracownika oraz wpływ na funkcjonowanie w zespole.

 • gra szkoleniowa mająca na celu pokazanie w praktyce, jaki typ zadań preferują osoby z poszczególnymi typami ról zespołowych
 • omówienie w kontekście ról wg modelu.
 • jaki typ zadań preferuję? jak to wpływa na wykonywanie we mnie zadań?
 • jak wpływa na realizacji celów zespołu?

Moduł 3 – Cztery główne wartości, które są cenione przez pracowników  i ich wpływ na funkcjonowanie w zespole.

 • 4 główne wartości wpływające na zachowanie pracownika, poznanie cenionych wartości oraz jak je rozpoznawać?
 • wartości i ich wpływ na podejmowane decyzje

Moduł 4  – Wpływ dążeń na funkcjonowanie w zespole.

NOWOŚĆ: dzięki nowemu, dodatkowemu narzędziu 6D możliwość poznania poziomu 6 dążeń uczestników/współpracowników:

 • Ekonomia (Economic) – dążenie do osiągania mierzalnych, konkretnych rezultatów, w tym finansowych
 • Wiedza (Knowledge) – dążenie do wiedzy, poznawania nowych rozwiązań
 • Wywieranie wpływu (Power/Political)  – potrzeba wpływania na innych, zmiany ich zachowań
 • Społecznik” (Social/Humanitarian) – dążenie do poprawy sytuacji innych
 • Artyzm (Artistic) – dążenie do wyrażania siebie, swojej kreatywności
 • Samoświadomość (Inner Awareness)  – dążenie do spokoju, harmonii

Dyskusja i omówienie jak nasze dążenie wpływa na komunikację i współpracę w zespole? – co wspiera? Co może utrudniać naszą efektywność zespołową?

Moduł 5 – Podsumowanie

 • Podsumowanie zagadnień merytorycznych
 • „Zadanie wdrożeniowe” do wykonania „on the job”

Program ma charakter ramowy. Zakres merytoryczny będzie doprecyzowany po analizie raportów D3/6D, w trakcie których dokonamy szczegółowej analizy kluczowych obszarów do pracy oraz zapoznamy się z poziomem kompetencji i tempa pracy uczestników. W trakcie projektu szkoleniowego będziemy reagować na potrzeby uczestników z jednoczesnym uwzględnieniem celów postawionych przez zleceniodawcę.


Krok 3: Omówienie wyników indywidualnych z uczestnikami- 90 minut/osoba

 • spotkania z pracownikami  1:1 w celu omówienia ich indywidualnych wyników: co mnie wspiera w mojej pracy, w wykonywanych przeze mnie zadaniach; obszary do rozwoju – co chcę doskonalić by zwiększyć swoją efektywność

Krok 4: Konsultacje z kadrą kierowniczą odnośnie wyników zespołu

Korzyści:

 • Poznanie swoich wyników, omówienie.
 • Poznanie wyników zespołu:
  • co stanowi potencjał do komunikacji, współpracy czy siły zespołu,
  • co stanowi obszar do rozwoju w zakresie komunikacji, współpracy czy integracji.
 • Uwrażliwienie jak najefektywniej współpracować z poszczególnymi pracownikami by przynosiło to najlepsze rezultaty.
 • Obszary do rozwoju – na co zwracać uwagę w rozmowach monitorująco – korygujących.
 • Poznanie profilów pracowników, wytypowanie profilu idealnego pracownika (ewentualnie na przyszłość , w przypadku powiększania działu lub rotacji).
 • Możliwość zdefiniowania zakresu zajęć na Follow – up uwzględniających cele zleceniodawcy.

Krok 5: Follow up – warsztat 1 – 2 dni

Propozycja programu:

 1. Co wdrożyłam/wdrożyłem po warsztacie „Siła zespołu”
 2. jakie mam sukcesy w zakresie efektywności osobistej?
 3. co wymaga ode mnie dalszej pracy/korekty?
 4. Ćwiczenia i symulacje z zakresu komunikacji i współpracy.
 5. Jak pracuję nad swoimi ślepymi punktami/obszarami do rozwoju.
 6. Praca na case study – symulacja rozmów ze współpracownikami.

 

Metody pracy

Szkolenia będą mieć przede wszystkim postać praktyczną. Przekaz wiedzy odbywa się w ilości niezbędnej do zrozumienia treści teoretycznych. Doskonalenie umiejętności odbywa się dzięki następującym metodom:

 • praca indywidualna,
 • zadania/dyskusje w parach,
 • dyskusje grupowe,
 • burza mózgów,
 • praca w grupach,
 • coaching grupowy,
 • analiza własnych zachowań.

 

Podsumowanie projektu

W zakres projektu wchodzą:

 • Opracowywanie zakresu merytorycznego zajęć zgodnie z celami i potrzebami klienta – programy „szyte na miarę“.
 • Opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych.
 • Profilowanie programu zgodnie z założeniami klienta.
 • Realizacja warsztatów w interaktywnej formie.
 • Dyplomy dla uczestników projektu szkoleniowego.
 • Dojazd trenerów do miejsca szkolenia.
 • Możliwość przygotowania i realizacji projektu w duecie eksperckim, dzięki czemu uczestnicy mogą doświadczyć różnych stylów prowadzenia, a przy okazji zajęcia są bardziej dynamiczne, a analiza i propozycje merytoryczne na kolejne działania uwzględniają perspektywę i rekomendację dwóch doświadczonych trenerów. Dobrą praktyką jest gdy jeden z ekspertów skupia się głównie na dynamice szkolenia i przekazywaniu wiedzy, a drugi uzupełnia, prezentuje swoje doświadczenia oraz diagnozuje grupę pod kątem dalszych potrzeb szkoleniowych oraz zbiera informacje do konsultacji raportów indywidualnych 1:1.

Po stronie zleceniodawcy:

 • Zapewnienie wyposażonej sali szkoleniowej z możliwością re-aranżacji usadzenia uczestników.
 • Wyposażenie sali: projektor multimedialny, głośniki, optymalnie 4 stojaki flipchart.
 • Organizacja przerw kawowych/lunchu dla uczestników i prowadzących.
 • W przypadku szkoleń wyjazdowych zapewnienie uczestnikom i trenerom noclegu i pełnego wyżywienia (trenerom także w dniu poprzedzającym pierwszy dzień szkolenia).

Informacje organizacyjne:

 • Czas trwania projektu: zgodny z zapytaniem ofertowym z możliwością rozszerzenia o pojawiające się potrzeby rozwojowe.
 • Szkolenia realizowane będą w ramach zjazdów dwudniowych. Follow up w formie jednodniowych zajęć.
 • Czas trwania zajęć: 8 godzin dydaktycznych + przerwy, (godziny rozpoczęcia i zakończenia do ustalenia).
 • Harmonogram zajęć: do ustalenia.
 • Miejsce realizacji: do ustalenia z Zamawiającym.
 • Liczba uczestników: do 12 osób w grupie.

Dane kontaktowe:

Stella Brala

+48 506 147 781

stella.brala@pdk.edu.pl

Piotr Kulikowski

+48 608 321 928

piotr.kulikowski@pdk.edu.pl

Czytaj więcej

Jak rozwijać młodzież zgodnie z jej talentami i wewnętrzną motywacją?

RSMP jest narzędziem pokazującym nie tylko co, ale i na ile motywuje młode osoby w wieku 12 – 25 lat. Narzędzie jest szczególną formą Reiss Motivation Profil. Metoda została opracowana w USA przez prof. Stevena Reissa i posiada bardzo silne podstawy naukowe.

Czytaj więcej

Czym jest RMP

Reiss Motivation Profile to naukowo opracowane podejście do motywacji człowieka. Metoda została opracowana w Stanach Zjednoczonych przez prof. Stevena Reissa, cenionego eksperta. Jej głównym założeniem jest określenie osobowości człowieka za pomocą tzw. 16 podstawowych motywatorów życiowych. Osoba, która chce poznać własny profil osobowościowy wypełnia test składający się ze 128 pytań. Wynik testu wskazuje jak kształtuje się hierarchia wartości tej osoby oraz przez pryzmat jakich wartości postrzegana jest przez nią rzeczywistość.

Czytaj więcej

DISC

Z powodzeniem wspieramy naszych klientów w realizacji celów biznesowych stosując w projektach szkoleniowych, rozwojowych i rekrutacyjnych trójwymiarowe narzędzie do badania kompetencji. Poza pomiarem DISC’a (style komunikacji zarówno w sytuacji publicznej, jak i stresie), dodatkowo identyfikujemy rolę zespołową oraz wartość determinującą zachowanie w pracy. Dzięki tak obszernym wynikom możemy trafnie identyfikować potencjał pracowników, obszary do rozwoju oraz trafnie planować efektywne programy szkoleniowe.

O jednym z naszych projektów można przeczytać tutaj

Streszczenie możliwości narzędzia tutaj

Czytaj więcej

Tak jak i Ty nie lubimy spamu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili.

Kontakt

PDK Biuro
Aleja Wilanowska 105/48
02-765 Warszawa
+48 608 321 928
info@pdk.edu.pl