Certyfikacja Reiss Motivation Profile

Zdobyliśmy certyfikat uprawniający do stosowania narzędzia Reiss Motivation Profile (RMP).

Czym jest RMP

Reiss Motivation Profile to naukowo opracowane podejście do motywacji człowieka. Metoda została opracowana w Stanach Zjednoczonych przez prof. Stevena Reissa, cenionego eksperta z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej. Jej głównym założeniem jest określenie osobowości człowieka za pomocą tzw. 16 podstawowych motywatorów życiowych. Osoba, która chce poznać własny profil osobowościowy wypełnia test składający się ze 128 pytań. Wynik testu wskazuje jak kształtuje się hierarchia wartości tej osoby oraz przez pryzmat jakich wartości postrzegana jest przez nią rzeczywistość.

Zastosowanie

RMP jest wykorzystywany wszędzie tam, gdzie zaawansowana znajomość mechanizmów motywacyjnych jest kluczowym czynnikiem sukcesu, przede wszystkim w szeroko rozumianym biznesie, sporcie oraz coachingu. Bez względu na branżę, wielkość firmy, doświadczenie czy lata obecności na rynku, wszyscy, którzy interesują się motywacją, znajdą dzięki RMP odpowiedzi na nurtujące pytania jak np.:

 • Jak najefektywniej zarządzać relacjami w pracy: z przełożonym, podwładnymi, klientami, dostawcami?
 • W jaki sposób należy budować zespoły, tak aby były one skuteczne?
 • Jak dopasować odpowiedni sposób motywacji do każdego pracownika?
 • Jak zmotywować siebie do działania?
 • Jak zaplanować ścieżkę życiową i karierę?
 • Jak zrozumieć partnerów w życiu zawodowym i prywatnym?

Korzyści

Dzięki zastosowaniu RMP osoby zarządzające potrafią efektywniej zarządzać pracownikami i zespołami, ponieważ:

 • lepiej poznają siebie i swój styl zarządzania,
 • potrafią zmotywować pracowników,
 • potrafią przydzielać zadania zgodnie z talentami i wewnętrznymi potrzebami,
 • wiedzą jak komunikować, aby pracownicy ich słuchali, a nie tylko słyszeli,
 • podejmują trafniejsze decyzje personalne,
 • potrafią stworzyć warunki pracy tak, aby uwolnić wewnętrzną, naturalną motywację pracowników.

Dzięki zastosowaniu RMP wzrasta efektywność pracy zespołów, ponieważ:

 • zadania przydzielane są zgodnie z wrodzonymi predyspozycjami,
 • łatwiej jest wyłonić synergię pomiędzy członkami zespołu,
 • członkowie zespołu lepiej się rozumieją,
 • spada liczba konfliktów w zespole.

Dzięki zastosowaniu RMP w rozwoju pracowników, poznają oni lepiej samego siebie i swoje naturalne potrzeby, przez co:

 • wzrasta samoakceptacja pracowników,
 • spada fluktuacja w zespole,
 • następuje profilowanie kariery zawodowej pracowników.

Dzięki zastosowaniu RMP w procesie rekrutacyjnym podejmowane są trafniejsze decyzje personalne, ponieważ:

 • wymagania w stosunku do aplikantów są precyzyjniej definiowane,
 • rozpoznawane są talenty i potencjał kandydatów,
 • badana jest osobowość (stała w czasie), a nie zmienne zachowania,
 • wzrasta szansa znalezienia właściwego kandydata, nie tylko pod kątem fachowości,
 • spada koszt wdrożenia pracownika i procesu rekrutacyjnego.

Dzięki zastosowaniu RMP w marketingu staje się on ukierunkowany na potrzeby klienta, ponieważ:

 • badane są potrzeby i motywy klientów, które mogą zostać zaspokojone przez produkt,
 • możliwe jest odwołanie się do potrzeb klientów,
 • możliwe jest precyzyjne kreowanie kampanii reklamowych ukierunkowanych na podświadome potrzeby klientów,
 • strategiczne pozycjonowanie marki staje się prostsze.

Dzięki zastosowaniu RMP w coachingu staje się on efektywniejszy, ponieważ:

 • znalezienie zasobów u osoby coachowanej staje się znacznie prostsze,
 • łatwiej jest określić i aktywować talenty i potencjał,
 • łatwiej jest zrozumieć i zaakceptować swoje potrzeby,
 • łatwiej jest zrozumieć i zaakceptować potrzeby innych,
 • odkrycie nowych możliwości staje się szybsze,
 • osoba coachowana może dostrzec rozwiązania, które do tej pory wydawały jej się niemożliwe.

Dzięki zastosowaniu RMP w sporcie:

 • można lepiej określić stabilność emocjonalną sportowca,
 • sposób pracy trenera i sportowca staje się bardziej indywidualny,
 • odnajdowane są czynniki, które wpływają zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na wyniki sportowca,

Tak jak i Ty nie lubimy spamu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili.

Kontakt

PDK Biuro
Aleja Wilanowska 105/48
02-765 Warszawa
+48 608 321 928
info@pdk.edu.pl