Reiss School Motivation Profile

Jak rozwijać młodzież zgodnie z jej talentami i wewnętrzną motywacją?

RSMP jest narzędziem pokazującym nie tylko co, ale i na ile motywuje młode osoby w wieku 12 – 25 lat. Narzędzie jest szczególną formą Reiss Motivation Profil. Metoda została opracowana w USA przez prof. Stevena Reissa i posiada bardzo silne podstawy naukowe.

Po wypełnieniu kwestionariusza badany otrzymuje raport, opisujący co jest dla niego ważne, co motywuje go do nauki oraz wskazówki dotyczące profilowania zawodowego. Dodatkowo w trakcie rozmowy ekspert (RSMP-Master) omawia co praktycznie oznacza każdy z motywatorów oraz wskazuje jakie są naturalne talenty i predyspozycje osoby badanej. Podczas  wspólnego omówienia może zostać wypracowana konkretna droga rozwoju zawodowego. Znajomość profilu motywacyjnego młodego człowieka może być ponadto bardzo pomocna dla jego rodziców (opiekunów) w lepszym zrozumieniu jego wewnętrznych potrzeb, wynikających z nich decyzji, czy różnic wśród domowników. Dodatkowo może być pomocna przy doborze odpowiedniej formy nauki,  poznaniu powodów ewentualnych trudności w szkole oraz w procesie zwiększenia akceptacji, szczególnie istotnej w młodym wieku.

Wyniki: Badany otrzymuje obszerny raport oraz podsumowanie w postaci wykresu słupkowego pokazujące nie tylko, które motywatory są dla niego znaczące oraz w jakim natężeniu każdej z 13 potrzeb:

13 motywatorów RSMP

Raport dołączony do wykresu omawia, co oznacza każdy wynik, w tym implikacje dla strategii edukacyjnych, planów interwencyjnych i zaangażowania rodziców. Raport nie ma żargonu technicznego dzięki temu jest zrozumiały dla osoby badanej

Więcej informacji udzielą nasi certyfikowani konsultanci: info@pdk.edu.pl

Tak jak i Ty nie lubimy spamu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili.

Kontakt

PDK Biuro
Aleja Wilanowska 105/48
02-765 Warszawa
+48 608 321 928
info@pdk.edu.pl