Trening zwiększania potencjału zawodowego

Trening  oparty jest na licencjonowanym programie, z dziedziny rozwoju potencjału zawodowego i planowania kariery zawodowej wykorzystywanym przez osoby szukające pracy i doradców zawodowych w USA, Kanadzie, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Szwajcarii i we Włoszech.

Trening jest bardzo skuteczną formą pracy nad zwiększaniem potencjału zawodowego dla osób, które chcą świadomie kształtować swoją karierę zawodową zgodnie ze swoim potencjałem, jak i cenionymi wartościami.

Program polega na odkrywaniu i wzmacnianiu potencjału zawodowego oraz analizie optymalnych warunków pracy dla danej osoby oraz zmotywowaniu jej do aktywnej realizacji celów zawodowych.

Tematyka zajęć opiera się na 3 obszarach:

 1. Potencjał osoby
 2. Analiza optymalnych warunków pracy dla danej osoby
 3. Motywacja do aktywnej realizacji celów zawodowych

Cele zajęć:

 1. zwiększenie motywacji wewnętrznej i wiary we własne możliwości zawodowe
 2. pomoc w odkrywaniu indywidualnych predyspozycji do wykonywania określonej pracy
 3. opracowanie i analiza mocnych stron i kluczowych u miejętności
 4. zdefiniowanie wartości ważnych dla każdego uczestnika, które są kompasem kariery
 5. zapoznanie się z  technikami aktywnego wykorzystywania swojego potencjału zawodowego bazującego między innymi na zdiagnozowanych w innowacyjny sposób umiejętnościach

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do najpopularniejszego programu z dziedziny wzmacniania potencjału zawodowego i planowania kariery.
 2. Integracja grupy
 3. Zapoznanie się z koncepcją „Zwiększania potencjału zawodowego“
 4. Poznanie narzędzi pomocnych w opracowywaniu i wzmocnieniu swojego potencjału zawodowego
 5. Poszukiwanie aktywnych i efektywnych metod pozyskiwania informacji na potrzeby rozwoju zawodowego
 6. Odkrywanie preferencji zawodowych w zestawieniu z przedmiotową sferą środowiska pracy
 7. Moje preferowane środowisko pracy – co jest dla mnie ważne w obszarze zawodowym, zarówno w kwestiach materialnych i niematerialnych (środowisko pracownicze, ludzie, narzędzia pracy itp. )
 8. Osiąganie skuteczności mierzonej realizacją celów w krótkim i długim terminie
 9. Jawny i ukryty Rynek Zawodowy – efektywność różnorodnych i niekonwencjonalnych metod wzmacniania swojego potencjau zawodowego
 10. Analiza korzyści, płynących z wykonywanej pracy.
 11. Tabela Priorytetów. Wiem co potrafię, ale jak z tego skorzystać?
 12. Style pracy – jako istotny czynnik odróżniający osoby posiadające tę samą grupę umiejętności
 13. Wyzwania zawodowe,  przećwiczenie w praktyce metody PIZ
 14. Omówienie efektów stosowania PIZ w praktyce, wyciągnięcie wniosków
 15. Idealna praca – podsumowania, wnioski, ustalenie planu działania

Metody:

Zajęcia prowadzone warsztatowo,  metodami aktywizującymi uczestników (typ zajęć nastawiony na praktykę, mini wykłady skrócone do minimum). Praca oparta na elementach treningu interpersonalnego, ukierunkowanie uczestników na pracę indywidualną, która rozwija i usamodzielnia.

Odbiorcy szkolenia:

Osoby chcące zwiększyć swój potencjał zawodowy, odkryć swoje mocne strony, świadomie z nich korzystać, zwiększyć swoją efektywność w pracy, bądź zaplanować swoją karierę zawodową, zmienić zawód, czy poznać i zrozumieć różnorodne motywacje ludzi do pracy, sposób rekrutacji i rozwoju pracowników.

Miejsce zajęć: Warszawa (dokładna lokalizacja zostanie podana najpóźniej 2 tygodnie przed zajęciami)

Czas trwania treningu: 5 dni

Zapisy: szczegółowe informacje i zgłoszenia przyjmujemy na: info@pdk.edu.pl

O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Tak jak i Ty nie lubimy spamu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili.

Kontakt

PDK Biuro
Aleja Wilanowska 105/48
02-765 Warszawa
+48 608 321 928
info@pdk.edu.pl