Jesteśmy dumni z prowadzenia szkoleń dla reprezentantów największych firm i organizacji w Polsce.

Szkolenie dla HR z zakresu przeciwdziałania stresowi w miejscu pracy.

Zarządzanie przez Wartości. Przeciwdziałanie anomii pracowniczej.

Zarządzanie przez wartości. Budowanie etosu pracowniczego.

Efektywna rozmowa rekrutacyjna.

First Time Manager. Akademia HR. Executive coaching. Assesment DISC/TEAM/VALUES.

Projekt Modernizacja zarządzania Prokuraturą, Projekt HR, Profesjonalna Organizacja Szkoleń.

Projekt sukcesji. Budowanie strategicznego partnerstwa w biznesie.

Doradztwo dot. strategii biznesowej.

Budowanie etosu pracowniczego. Efektywna rozmowa rekrutacyjna.

Doradztwo dot. strategii biznesowej.

Zarządzanie przez wartości. Budowanie etosu pracowniczego.

Coaching menedżerski. Teambuilding.

Komunikacja interpersonalna.

Projekt z zakresu Obsługi Pacjenta.

Szeroki zakres kursów w ramach specjalizacji Psychologia Przedsiębiorczości.

Train the trainer. Kompleksowy zakres zajęć dla trenerów wew. i zew.

Warsztat diagnostyczny, executive coaching, szkolenie z rekrutacji.

Kompleksowy projekt modernizacji zarządzania w Prokuraturze.

Zarządzanie przez Wartości. Trening asertywności. Trening komunikacji.

Efektywość osobista.

Warsztaty z umiejętności menedżerskich na studiach MBA.

Doradztwo. Wsparcie projektów IT.

Superwizja programów szkoleniowych.

Efektywność osobista.

Przywództwo. Zarządzanie projektami.

Teambuilding oraz Zarządzanie Zmianą.

Rola kierownika w kształtowaniu kultury organizacyjnej.

Opis i wartościowanie stanowisk pracy. Oceny okresowe.

Opinie naszych klientów

 • „Współpracujemy przy realizacji projektu szkoleniowego „Akademia Lidera 2014/2015 (…) Informacja zwrotna po pierwszym warsztacie jest celująca, a uczestnicy chwalą sobie przede wszystkim trenera prowadzącego, sposób powadzenia zajęć oraz niebywałą atmosferę, jaka została wprowadzona podczas pracy. Na szczególną uwagę zasługuje również rzetelny i wyczerpujący sposób przygotowania Akademii oraz duże zaangażowanie w stworzenie programu idealnego dla liderów Euronet Polska sp. z o.o., w tym szczegółowych badań potrzeb uczestników oraz pracodawcy, dostosowanie celów programu do indywidualnych celów uczestników oraz celów organizacji…”

  Euronet Polska
  grudzień 2014

 • „Przede wszystkim znakomicie budowane relacje z grupą szkoleniową, naturalny ton i język wypowiedzi korespondujący z możliwościami i nastawieniem zespołu. Tym, co zasługuje na szczególną uwagę i uznanie jest wiedza merytoryczna dot. zagadnienia "radzenia sobie" ze stresem i sposób, w jaki jest przekazywana uczestnikom. Ten model prowadzenia warsztatu rekomenduję myślącym zespołom, które są gotowe do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za sposób, w jaki funkcjonują oraz dla tych uczestników, którzy nie oczekują od warsztatu gotowych i prostych, (czyli niewymagających od nich żadnej pracy własnej) metod…”

  Leroy Merlin
  czerwiec 2014

 • „… sposób prowadzenia zajęć oraz treść poruszanych zagadnień w pełni zostały dostosowane do naszych potrzeb. Trener w interesujący sposób przedstawiła zagadnienia związane z tematami szkoleń. Potrafiła bardzo elastycznie nawiązać do sytuacji mających miejsce w naszej firmie, podać szereg wskazówek i uwag, co było bardzo wartościowe …”

  Castorama
  październik 2016

 • „Głównym celem projektu było doskonalenie kompetencji pracowników firmy MEPP z zakresu: diagnozy kultury organizacyjnej, rekrutacji i selekcji kadr, zarządzania, współpracy wewnętrznej, sprzedaży i obsługi klienta (…) Doceniamy bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz umiejętności diagnozy i analizy sytuacji w naszej firmie…”

  MEPP European Freight Solutions sp. z o.o.
  czerwiec 2012

 • „Zajęcia (cykl szkoleń dla kadry zarządzającej) stały na wysokim poziomie, cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały bardzo pozytywnie ocenione prze uczestników szkoleń. Zajęcia zostały przeprowadzone w interesującej formie i z dużym zaangażowaniem. Trener jest osobą kompetentną i komunikatywną, z łatwością nawiązała kontakt z uczestnikami szkoleń i w zrozumiały sposób przekazała posiadaną dużą wiedzę z zakresu tematu szkoleń…”

  Prokurator Okręgowy w Gliwicach
  lipiec 2014

 • "Merytoryka i sposób przeprowadzenia szkolenia były zgodne z naszymi potrzebami i oczekiwaniami. Trener nawiązał bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia, pokazał wiedzę w sposób rzetelny i jasny. Uczestnicy szkolenia ocenili szkolenie za wysoce wartościowe, a sposób przekazania wiedzy merytorycznej za efektywny i interesujący."

  JLL
  październik 2014

 • "… cykl szkoleń zrealizowany został przez grupę trenerów PDK. Uczestnicy zajęć podkreślali zaangażowanie, profesjonalizm, pomysłowość, dopasowanie do specyfiki firmy oraz merytoryczne przygotowanie trenerów."

  Labsoft
  sierpień 2016

 • "… cykl coachingowy został przeprowadzony w sposób wysoce profesjonalny. Podczas każdej sesji na bieżąco dokonywana była analiza zrealizowanych celów oraz tworzona lista nowych wyzwań. Coach wykazał się dużą wiedzą z dziedziny zarządzania, co bardzo pomogło w realizacji sesji."

  Brita Polska
  wrzesień 2016

 • "… pozytywna energia bijąca od trenera, ciekawe zadania i wesoła atmosfera sprawiły że każdy dzień szkolenia kończył się niecierpliwym czekaniem na emocje i wyzwania dnia kolejnego. Trening prawił, że lepiej poznaliśmy siebie, odkryliśmy swoje mocne i słabe strony, zyskaliśmy więcej pewności siebie, wyznaczyliśmy sobie cele zawodowe i zyskaliśmy przekonanie że nie ma rzeczy niemożliwych."

  GPEC
  czerwiec 2016

Tak jak i Ty nie lubimy spamu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili.

Kontakt

PDK Biuro
Aleja Wilanowska 105/48
02-765 Warszawa
+48 608 321 928
info@pdk.edu.pl