Oferujemy rozwiązania szyte na miarę. Przygotowujemy je pod indywidualne potrzeby Klienta.

Prowadzimy szkolenia metodami aktywnymi z elementami mini wykładów i warsztatów, z których większość to gry problemowe, symulacje, dyskusje i analizy konkretnych przypadków. Oferujemy bogaty wachlarz tematów szkoleniowych. Potrafimy stosować je adekwatnie do specyfiki organizacji. Oto przykładowe zagadnienia wchodzące w skład naszych kompetencji:

Szkolenia menadżerskie
 • Akademia lidera
 • Asertywność menedżera
 • Audyt organizacji
 • Budowanie autorytetu szefa
 • Budowanie strategicznych relacji w biznesie
 • Budowanie współpracy w zespole
 • Budowanie zaangażowania w realizację zadań
 • Komunikacja, jako narzędzie pracy menedżera
 • Motywowanie pracowników i techniki automotywacji
 • Oceny okresowe – cel, znaczenie, symulacje rozmów
 • Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom w firmie poprzez budowanie etosu pracowniczego
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Przywództwo sytuacyjne
 • Rola kierownika w kształtowaniu kultury organizacji
 • Rozwiązywanie konfliktów w organizacji
 • Skuteczne delegowanie zadań
 • Skuteczne zarządzanie czasem własnym i zespołu
 • Style zarządzania
 • Sztuka prowadzenia zebrań i spotkań biznesowych
 • Trening antystresowy dla menedżerów
 • Trening umiejętności menadżerskich
 • Trudne sytuacje, trudne rozmowy
 • Work-life balance
 • Zarządzanie przez wartości
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie zmianą

Umiejętności osobiste
 • Asertywność
 • Efektywna współpraca w zespole
 • Efektywność osobista
 • Inteligencja emocjonalna
 • Jak radzić sobie w trakcie trudnych rozmów?
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja, jako narzędzie pracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Profesjonalne prezentowanie danych, prezentacji
 • Przeciwdziałanie wypalaniu zawodowemu
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Trening wystąpień publicznych – warsztat praktyczny
 • Trudne sytuacje, trudne rozmowy
 • Typologia osobowości i jej zastosowanie w biznesie
 • Współpraca w zespole
 • Wykorzystania technik kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych
 • Zarządzanie sobą w czasie oraz organizacja czasu pracy
 • Zwiększanie potencjału zawodowego

Sprzedaż, negocjacje i obsługa klienta
 • Budowanie długofalowych relacji z klientem
 • Coaching, jako narzędzie wsparcia sprzedaży
 • Negocjacje i mediacje
 • Obsługa zażaleń, roszczeń klientów
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Profesjonalna obsługa klienta w kontakcie telefonicznym
 • Psychologia sprzedaży
 • Skuteczne techniki sprzedaży

Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Budowanie kultury organizacyjnej
 • Ewaluacja kompetencji pracowników
 • HR business partner
 • Mentoring
 • Planowanie sukcesji
 • Rekrutacja i adaptacja pracownika
 • Superwizje dla trenerów wewnętrznych
 • Team building
 • Train the trainers
 • Wdrożenie okresowych ocen pracowniczych
 • Wdrożenie wartości
 • Zarządzanie projektem HR
 • Zarządzanie wiedzą

Rozwiązania dla Instytucji Publicznych

Oferujemy rozwiązania szyte na miarę. Nie odnajdziesz tu gotowych programów szkoleniowych, przygotowujemy je pod indywidualne potrzeby klienta.

 • Cele i znaczenie wdrażania ocen okresowych w organizacji
 • Modernizacja sposobów zarządzania organizacją
 • Planowanie zasobów ludzkich, nabór pracowników
 • Przeciwdziałanie anomii
 • Relacje w miejscu pracy: pracownik – przełożony, pracownik – interesant, relacje między współpracownikami
 • Rola kierownika w budowaniu kultury organizacyjnej
 • System ocen pracowników oraz systemy motywacyjne
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Wypalenie zawodowe
 • Zachowania etyczne w organizacji
 • Zasady budowania etosu pracowniczego

Tak jak i Ty nie lubimy spamu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili.

Kontakt

PDK Biuro
Aleja Wilanowska 105/48
02-765 Warszawa
+48 608 321 928
info@pdk.edu.pl