Celem Coaching’u jest wzmacnianie oraz wspieranie Klienta w samodzielnym dokonywaniu zmiany w oparciu o jego własne odkrycia, wnioski i zasoby.

Coaching

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. [IFC]

Coaching realizowany jest w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem. Program indywidualnego rozwoju możemy podzielić na etapy:

Etap1. Planowanie rozwoju:

  • Diagnoza: Analiza sytuacji zawodowej Klienta, jego potencjału, barier i obszarów wymagających rozwoju.
  • Opracowanie indywidualnego programu rozwoju

Etap2. Realizacja indywidualnego programu rozwoju

Etap 3. Integracja doświadczeń i monitorowanie wdrażanych zmian

Tak jak i Ty nie lubimy spamu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili.

Kontakt

PDK Biuro
Aleja Wilanowska 105/48
02-765 Warszawa
+48 608 321 928
info@pdk.edu.pl