Nazwa Pracownia Doskonalenia Kompetencji wyraża istotę tego kim jesteśmy, co robimy oraz do kogo kierujemy swoją ofertę.

Pracownia

Pracownia to sztuka rzemiosła, to bogactwo narzędzi, to rozwiązania szyte na miarę trafiające w potrzeby Klienta.

Nasz zespół charakteryzują takie cechy jak profesjonalizm, kreatywność, etyka oraz poczucie humoru. Wysokie standardy szkoleniowe oraz wzorowa obsługa to cechy, które doceniają nasi Klienci. Stawiamy sobie poprzeczkę wysoko a osiągane rezultaty stanowią wyjątkową satysfakcję zawodową i motywują nas do ciągłego rozwoju.





Doskonalenie

W każdym człowieku staramy się dostrzegać potencjał. Rozwijamy proces doskonalenia kompetencji, które drzemią w każdym z nas.

Pomagamy odkrywać zasoby i talenty. Nasza oferta skierowana jest do tych, którzy nie wierzą w gotowe recepty i idealne rozwiązania dla każdego, raczej dedykujemy ją tym, którzy wraz z nami chcą odnaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie dla siebie, swojego zespołu, swojej firmy.

Kompetencje

Istota kompetencji to wiedza teoretyczna, praktyczne umiejętności oraz cechy osobowe.

Każdy z tych elementów jest nieodłączną składową każdego biznesu. Dlatego też firmy inwestują w swoją przyszłość i dbają o rozwój kadry umożliwiając pracownikom uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, oferujemy bogatą ofertę szkoleń z zakresu kwalifikacji menedżerskich, umiejętności osobistych, oraz rozwiązania dla HR a także działów handlowych i obsługi klienta.

Jak działamy?

„Doświadczenie i kompetencje naszych trenerów pozwalają na elastyczność w działaniach. Z powodzeniem łączymy różnego rodzaju rozwiązania w celu zapewnienia maksymalnej efektywności.”

01

W procesie kształcenia szczególnie dbamy, aby wiedza podana była w sposób zarówno aktywny jak i atrakcyjny żeby zwiększyć efektywność jej przyswojenia. Przejawia się to w aktywnej pracy z grupą, która daje możliwość bezpośredniego kontaktu trenera oraz pozwala na wymianę interpersonalną pomiędzy uczestnikami. Techniki aktywizujące uczestników pomagają im doświadczać i poddawać refleksji umiejętności, które posiadają, jak i nowo nabywane.

02

Skupiamy się na zadaniach, które sprzyjają budowaniu korzystnych dla uczestników postaw oraz na doskonaleniu nowych zachowań, poprzez ćwiczenia indywidualne i gry zespołowe.

03

Ważnym elementem naszych szkoleń jest wykorzystywanie realnych sytuacji z życia zawodowego uczestników, co daje możliwość przeżywania własnych, autentycznych doświadczeń wobec innych uczestników i trenerów oraz korekty zachowań, dzięki informacjom zwrotnym i modelowaniu.

04

Gdy jest to wskazane stosujemy również testy diagnostyczne, kwestionariusze i mapy identyfikujące indywidualne atuty i rezerwy w ramach szkolonych umiejętności.

05

Dokładamy wszelkich starań, aby zajęcia odbywały się w atmosferze wzajemnego wsparcia, sprzyjającej do podejmowania trudnych zadań, co wzmacnia istotnie poziom integracji uczestników.

06

W projektach szkoleniowych proces nabywania umiejętności wzmacniamy indywidualnymi konsultacjami. Oferujemy również Coaching, jako dodatkowe wsparcie indywidualnego rozwoju zawodowego.

Opinie naszych klientów

 • „Współpracujemy przy realizacji projektu szkoleniowego „Akademia Lidera 2014/2015 (…) Informacja zwrotna po pierwszym warsztacie jest celująca, a uczestnicy chwalą sobie przede wszystkim trenera prowadzącego, sposób powadzenia zajęć oraz niebywałą atmosferę, jaka została wprowadzona podczas pracy. Na szczególną uwagę zasługuje również rzetelny i wyczerpujący sposób przygotowania Akademii oraz duże zaangażowanie w stworzenie programu idealnego dla liderów Euronet Polska sp. z o.o., w tym szczegółowych badań potrzeb uczestników oraz pracodawcy, dostosowanie celów programu do indywidualnych celów uczestników oraz celów organizacji…”

  Euronet Polska
  grudzień 2014

 • „Przede wszystkim znakomicie budowane relacje z grupą szkoleniową, naturalny ton i język wypowiedzi korespondujący z możliwościami i nastawieniem zespołu. Tym, co zasługuje na szczególną uwagę i uznanie jest wiedza merytoryczna dot. zagadnienia "radzenia sobie" ze stresem i sposób, w jaki jest przekazywana uczestnikom. Ten model prowadzenia warsztatu rekomenduję myślącym zespołom, które są gotowe do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za sposób, w jaki funkcjonują oraz dla tych uczestników, którzy nie oczekują od warsztatu gotowych i prostych, (czyli niewymagających od nich żadnej pracy własnej) metod…”

  Leroy Merlin
  czerwiec 2014

 • „… sposób prowadzenia zajęć oraz treść poruszanych zagadnień w pełni zostały dostosowane do naszych potrzeb. Trener w interesujący sposób przedstawiła zagadnienia związane z tematami szkoleń. Potrafiła bardzo elastycznie nawiązać do sytuacji mających miejsce w naszej firmie, podać szereg wskazówek i uwag, co było bardzo wartościowe …”

  Castorama
  październik 2016

 • „Głównym celem projektu było doskonalenie kompetencji pracowników firmy MEPP z zakresu: diagnozy kultury organizacyjnej, rekrutacji i selekcji kadr, zarządzania, współpracy wewnętrznej, sprzedaży i obsługi klienta (…) Doceniamy bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz umiejętności diagnozy i analizy sytuacji w naszej firmie…”

  MEPP European Freight Solutions sp. z o.o.
  czerwiec 2012

 • „Zajęcia (cykl szkoleń dla kadry zarządzającej) stały na wysokim poziomie, cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały bardzo pozytywnie ocenione prze uczestników szkoleń. Zajęcia zostały przeprowadzone w interesującej formie i z dużym zaangażowaniem. Trener jest osobą kompetentną i komunikatywną, z łatwością nawiązała kontakt z uczestnikami szkoleń i w zrozumiały sposób przekazała posiadaną dużą wiedzę z zakresu tematu szkoleń…”

  Prokurator Okręgowy w Gliwicach
  lipiec 2014

 • "Merytoryka i sposób przeprowadzenia szkolenia były zgodne z naszymi potrzebami i oczekiwaniami. Trener nawiązał bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia, pokazał wiedzę w sposób rzetelny i jasny. Uczestnicy szkolenia ocenili szkolenie za wysoce wartościowe, a sposób przekazania wiedzy merytorycznej za efektywny i interesujący."

  JLL
  październik 2014

 • "… cykl szkoleń zrealizowany został przez grupę trenerów PDK. Uczestnicy zajęć podkreślali zaangażowanie, profesjonalizm, pomysłowość, dopasowanie do specyfiki firmy oraz merytoryczne przygotowanie trenerów."

  Labsoft
  sierpień 2016

 • "… cykl coachingowy został przeprowadzony w sposób wysoce profesjonalny. Podczas każdej sesji na bieżąco dokonywana była analiza zrealizowanych celów oraz tworzona lista nowych wyzwań. Coach wykazał się dużą wiedzą z dziedziny zarządzania, co bardzo pomogło w realizacji sesji."

  Brita Polska
  wrzesień 2016

 • "… pozytywna energia bijąca od trenera, ciekawe zadania i wesoła atmosfera sprawiły że każdy dzień szkolenia kończył się niecierpliwym czekaniem na emocje i wyzwania dnia kolejnego. Trening prawił, że lepiej poznaliśmy siebie, odkryliśmy swoje mocne i słabe strony, zyskaliśmy więcej pewności siebie, wyznaczyliśmy sobie cele zawodowe i zyskaliśmy przekonanie że nie ma rzeczy niemożliwych."

  GPEC
  czerwiec 2016

Tak jak i Ty nie lubimy spamu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili.

Kontakt

PDK Biuro
Aleja Wilanowska 105/48
02-765 Warszawa
+48 608 321 928
info@pdk.edu.pl