Siła zespołu

Projekt działań szkoleniowo – rozwojowych: Zwiększanie efektywności zespołu na bazie innowacyjnego narzędzia D3/6D.

Cele warsztatu:

 1. Integracja zespołu – poznanie się członków zespołu na bazie mocnych stron.
 2. Poznanie czterowymiarowego narzędzia:
  • style komunikacji i współpracy DISC,
  • preferowane zadania w pracy,
  • wartości, na podstawie, których podejmujemy decyzje,
  • dążenia w miejscu pracy.
 3. Budowanie siły zespołu w oparciu o potencjał wynikający z wyników indywidualnych, jak i zasobów zespołu.
 4. Opracowanie mapy zespołu po potencjale zawodowym – kto i do jakich zadań ma największe predyspozycje.
 5. Zwiększenie efektywności zespołu.

Przykładowy zakres projektu – 5 etapów


 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

Krok 1: Przeprowadzenie badania on-line metodą D3/6D

Krok 2: Warsztaty szyte na miarę pt. „Siła zespołu na bazie narzędzia D3 i 6D” na bazie wyników badania on-line.

Przykładowy program warsztatów ( 2 dni ):

Moduł 1 – Style komunikacji DISC i ich wpływ na komunikację i współpracę w zespole:

 • Przedstawienie agendy, ustalenie zasad współpracy, omówienie celów warsztatów.
 • Ćwiczenie otwierająco – integrujące.
 • poznanie typologii DISC,
 • poznanie 4 stylów komunikacji i funkcjonowania oparciu o model,
 • poznanie stylów komunikacji i zachowań w sytuacji publicznej, w stresie i w codziennych sytuacjach, czyli co się dzieje z nami w sytuacji stresu, jak to wpływa na komunikację i współpracę?
 • quizz – z jakim stylem masz do czynienia? Ćwiczenie praktyczne
 • jak każdy typ preferuje podejmowanie decyzji? Czym się kieruje?
 • Jak się widzisz? Jak Cię widzą inni? – ćwiczenie mające na celu sprawdzenie w praktyce czy uczestnicy zrozumieli charakterystykę stylów DISC
 • Zapoznanie z indywidualnymi raportami uczestników- dyskusja, co mnie zaskoczyło? Czy zdawałam/-em sobie sprawę, jak reaguję w stresie?
 • jaki mam styl? – co pomaga? co utrudnia?
 • poznanie mocnych stron w komunikacji, obsłudze klienta i wsparciu sprzedaży,
 • poznanie obszarów do rozwoju i ewentualnych trudności w zakresie komunikacji , obsługi klienta, wsparcia sprzedaży
 • symulacje i ćwiczenia w jaki sposób porozumiewać się z każdym z 4 typów, zwłaszcza jak prowadzić rozmowy z osobami mającymi przeciwległy styl

Moduł 2 – Preferowany typ zadań pracownika oraz wpływ na funkcjonowanie w zespole.

 • gra szkoleniowa mająca na celu pokazanie w praktyce, jaki typ zadań preferują osoby z poszczególnymi typami ról zespołowych
 • omówienie w kontekście ról wg modelu.
 • jaki typ zadań preferuję? jak to wpływa na wykonywanie we mnie zadań?
 • jak wpływa na realizacji celów zespołu?

Moduł 3 – Cztery główne wartości, które są cenione przez pracowników  i ich wpływ na funkcjonowanie w zespole.

 • 4 główne wartości wpływające na zachowanie pracownika, poznanie cenionych wartości oraz jak je rozpoznawać?
 • wartości i ich wpływ na podejmowane decyzje

Moduł 4  – Wpływ dążeń na funkcjonowanie w zespole.

NOWOŚĆ: dzięki nowemu, dodatkowemu narzędziu 6D możliwość poznania poziomu 6 dążeń uczestników/współpracowników:

 • Ekonomia (Economic) – dążenie do osiągania mierzalnych, konkretnych rezultatów, w tym finansowych
 • Wiedza (Knowledge) – dążenie do wiedzy, poznawania nowych rozwiązań
 • Wywieranie wpływu (Power/Political)  – potrzeba wpływania na innych, zmiany ich zachowań
 • Społecznik” (Social/Humanitarian) – dążenie do poprawy sytuacji innych
 • Artyzm (Artistic) – dążenie do wyrażania siebie, swojej kreatywności
 • Samoświadomość (Inner Awareness)  – dążenie do spokoju, harmonii

Dyskusja i omówienie jak nasze dążenie wpływa na komunikację i współpracę w zespole? – co wspiera? Co może utrudniać naszą efektywność zespołową?

Moduł 5 – Podsumowanie

 • Podsumowanie zagadnień merytorycznych
 • „Zadanie wdrożeniowe” do wykonania „on the job”

Program ma charakter ramowy. Zakres merytoryczny będzie doprecyzowany po analizie raportów D3/6D, w trakcie których dokonamy szczegółowej analizy kluczowych obszarów do pracy oraz zapoznamy się z poziomem kompetencji i tempa pracy uczestników. W trakcie projektu szkoleniowego będziemy reagować na potrzeby uczestników z jednoczesnym uwzględnieniem celów postawionych przez zleceniodawcę.


Krok 3: Omówienie wyników indywidualnych z uczestnikami- 90 minut/osoba

 • spotkania z pracownikami  1:1 w celu omówienia ich indywidualnych wyników: co mnie wspiera w mojej pracy, w wykonywanych przeze mnie zadaniach; obszary do rozwoju – co chcę doskonalić by zwiększyć swoją efektywność

Krok 4: Konsultacje z kadrą kierowniczą odnośnie wyników zespołu

Korzyści:

 • Poznanie swoich wyników, omówienie.
 • Poznanie wyników zespołu:
  • co stanowi potencjał do komunikacji, współpracy czy siły zespołu,
  • co stanowi obszar do rozwoju w zakresie komunikacji, współpracy czy integracji.
 • Uwrażliwienie jak najefektywniej współpracować z poszczególnymi pracownikami by przynosiło to najlepsze rezultaty.
 • Obszary do rozwoju – na co zwracać uwagę w rozmowach monitorująco – korygujących.
 • Poznanie profilów pracowników, wytypowanie profilu idealnego pracownika (ewentualnie na przyszłość , w przypadku powiększania działu lub rotacji).
 • Możliwość zdefiniowania zakresu zajęć na Follow – up uwzględniających cele zleceniodawcy.

Krok 5: Follow up – warsztat 1 – 2 dni

Propozycja programu:

 1. Co wdrożyłam/wdrożyłem po warsztacie „Siła zespołu”
 2. jakie mam sukcesy w zakresie efektywności osobistej?
 3. co wymaga ode mnie dalszej pracy/korekty?
 4. Ćwiczenia i symulacje z zakresu komunikacji i współpracy.
 5. Jak pracuję nad swoimi ślepymi punktami/obszarami do rozwoju.
 6. Praca na case study – symulacja rozmów ze współpracownikami.

 

Metody pracy

Szkolenia będą mieć przede wszystkim postać praktyczną. Przekaz wiedzy odbywa się w ilości niezbędnej do zrozumienia treści teoretycznych. Doskonalenie umiejętności odbywa się dzięki następującym metodom:

 • praca indywidualna,
 • zadania/dyskusje w parach,
 • dyskusje grupowe,
 • burza mózgów,
 • praca w grupach,
 • coaching grupowy,
 • analiza własnych zachowań.

 

Podsumowanie projektu

W zakres projektu wchodzą:

 • Opracowywanie zakresu merytorycznego zajęć zgodnie z celami i potrzebami klienta – programy „szyte na miarę“.
 • Opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych.
 • Profilowanie programu zgodnie z założeniami klienta.
 • Realizacja warsztatów w interaktywnej formie.
 • Dyplomy dla uczestników projektu szkoleniowego.
 • Dojazd trenerów do miejsca szkolenia.
 • Możliwość przygotowania i realizacji projektu w duecie eksperckim, dzięki czemu uczestnicy mogą doświadczyć różnych stylów prowadzenia, a przy okazji zajęcia są bardziej dynamiczne, a analiza i propozycje merytoryczne na kolejne działania uwzględniają perspektywę i rekomendację dwóch doświadczonych trenerów. Dobrą praktyką jest gdy jeden z ekspertów skupia się głównie na dynamice szkolenia i przekazywaniu wiedzy, a drugi uzupełnia, prezentuje swoje doświadczenia oraz diagnozuje grupę pod kątem dalszych potrzeb szkoleniowych oraz zbiera informacje do konsultacji raportów indywidualnych 1:1.

Po stronie zleceniodawcy:

 • Zapewnienie wyposażonej sali szkoleniowej z możliwością re-aranżacji usadzenia uczestników.
 • Wyposażenie sali: projektor multimedialny, głośniki, optymalnie 4 stojaki flipchart.
 • Organizacja przerw kawowych/lunchu dla uczestników i prowadzących.
 • W przypadku szkoleń wyjazdowych zapewnienie uczestnikom i trenerom noclegu i pełnego wyżywienia (trenerom także w dniu poprzedzającym pierwszy dzień szkolenia).

Informacje organizacyjne:

 • Czas trwania projektu: zgodny z zapytaniem ofertowym z możliwością rozszerzenia o pojawiające się potrzeby rozwojowe.
 • Szkolenia realizowane będą w ramach zjazdów dwudniowych. Follow up w formie jednodniowych zajęć.
 • Czas trwania zajęć: 8 godzin dydaktycznych + przerwy, (godziny rozpoczęcia i zakończenia do ustalenia).
 • Harmonogram zajęć: do ustalenia.
 • Miejsce realizacji: do ustalenia z Zamawiającym.
 • Liczba uczestników: do 12 osób w grupie.

Dane kontaktowe:

Stella Brala

+48 506 147 781

stella.brala@pdk.edu.pl

Piotr Kulikowski

+48 608 321 928

piotr.kulikowski@pdk.edu.pl

Tak jak i Ty nie lubimy spamu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili.

Kontakt

PDK Biuro
Aleja Wilanowska 105/48
02-765 Warszawa
+48 608 321 928
info@pdk.edu.pl